toplaag-volledig-verkleefd

Wedeflex duurzame daksystemen

De producten van Wédéflex behoren in het topsegment van de APP dakbanen en bieden voor de opdrachtgever de nodige voordelen:

• Wédéflex heeft een aantoonbare bewezen levensduur van meer dan 30 jaar.

(Bron: BDA-rapport langeduurgedrag met Wédéflex Established Products)

• Wédeflex verzekerde garantie: deze 10-jarige verzekerde garantie biedt de opdrachtgever echte zekerheid.

Kenmerken van deze garantie:

– 10-jarige verzekerde garantie welke materiaal en verwerking dekt
– terzijdestelling in de polis van artikel 249 van het wetboek van koophandel (uitsluiting schade door eigen gebrek)
– geen afschrijving gedurende de looptijd
– geen eigen risico
– medeverzekering op door Wédéflex uitgebrachte adviezen
– schadevaststelling door een onafhankelijke arbiter

• De Wédéflex productkwaliteit en -duurzaamheid zijn vastgelegd in het KOMO-attest-met-productcertificaat, het predicaat  “Established Product”  (volgens beoordelingsrichtlijn 511, deel 2, bijlage) alsmede in door BDA opgestelde duurzaamheids- en  klanttevredenheidsrapporten.

• Wedeflex is in het bezit van een milieuzorgsysteemcertificaat volgens NEN-ISO 14001 en een BDA rapport Milieuverklaring.

• De Wédéflex dakbanen voldoen aan de milieutechnische eisen ten aanzien van uitlooggedrag zoals gesteld in het  Bouwstoffenbesluit en zijn als zodanig gecertificeerd.