veilige-uitvoering

Informatie voor gebouweigenaren

In deze folder vindt u informatie over de rol en inzet die verwacht kan worden van gebouweigenaren en wordt een aantal tips

gegeven voor een goede bijdrage aan het tot stand brengen van veilig en gezond onderhouden van daken.

De informatie is een samenvatting van door de SBD in de loop van de afgelopen periode ontwikkelde informatie voor dakdekkers en bedrijven in de branche. Vaak ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW.

Uiteraard kunnen wij u voorzien van het juiste advies en voor de uitvoering ervan zorgdragen. Laat uw dak onze zorg zijn!